Mottagningen

Telge Teknologsektion

Sektionen för studerande på
KTH Södertälje

Mottagningen 2019

Telge Teknologsektion anordnar aktiviteter för de nya studenterna på KTH Södertälje. 

  • Om du startar en Ingengörsutbildning i Södertälje så hittar du schema och information om aktiviteter under knappen nØllan.
  • Om du startar en Masterutbildning i Södertälje så hittar du schema och information om aktiviteter under knappen Masterstudents.
  • Om du startar ett Tekniskt Basår i Södertälje så hittar du schema och information om aktiviteter under knappen Tekniskt Basår.


ENGLISH:

Telge Teknologsektion organizes activities for new students at KTH Södertälje.

  • If you've been accepted to an Engineering program in Södertälje, you can find relevant information and events by clicking on the button named "nØllan".
  • If you've been accepted to a Masters program in Södertälje, you can find relevant information and events by clicking on the button named "Masterstudents".
  • If you've been accepted to a Engineering Prepatory Year in Södertälje, you can find relevant information and events by clicking on the button named "Tekniskt basår".

Mottagningen på facebook

@mottagningTTsektionen


Kungliga Tekniska Högskolan

@KTH


Här kan du hitta all möjlig information kring skolan som du kan tänkas behöva.