Mottagningen

Telge Teknologsektion

Sektionen för studerande på
KTH Södertälje

Mottagningen återkommer i augusti 2020!

Telge Teknologsektion anordnar aktiviteter för de nya studenterna på KTH Södertälje.