Kontakt

Kontakt


Sektionsordförande

ordf@tt-sektionen.se


'

Qlubbmästeriet

qm@tt-sektionen.seMottagningsansvarig

mottagning@tt-sektionen.seProgramansvarig Student

pas@tt-sektionen.se


Näringslivsansvarig

naringsliv@tt-sektionen.se


Besöksadress

Kvarnbergagatan 12, Södertälje


Postadress

Telge Teknologsektion
c/o Kungliga Tekniska Högskolan

Kvarnbergagatan 12

15181 Södertälje