Kontakt

Kontakt


Sektionsordförande:

Oskar Lundberg

ordf@tt-sektionen.se


Informationsansvarig :

Dania Albeik

information@tt-sektionen.se


Qlubbmästeriet:

Elina Malmgren

qm@tt-sektionen.se


Mottagningsansvarig:

Jimmy Palm

mottagning@tt-sektionen.seStudienämndsordförande

Emil Wik

sno@tt-sektionen.se


Näringslivsansvarig

Oliver Berzelius

naringsliv@tt-sektionen.seBesöksadress

Kvarnbergagatan 12, Södertälje


Postadress

Telge Teknologsektion
c/o Kungliga Tekniska Högskolan

Kvarnbergagatan 12

15181 Södertälje