Mottagningen

Kontakt

mejl: mottagning@tt-sektionen.se

telefon: 072 195 20 21

Mottagningen 2024

Telge Teknologsektion anordnar aktiviteter för de nya studenterna på programmen:

- Civilingenjör industriell teknik och hållbarhet

Högskoleingenjör industriell teknik


Följ instagrammen för aktuell information

    unsplash